لینک مستقیم فایل{بررسی رابطه بین بهره وری نیروی انسانی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعدادصفحات:8)}

بررسی رابطه بین بهره وری نیروی انسانی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعدادصفحات:8)|50084606|me|اقتصاد,مدیریت,حسابداری,بانک مقالات رایگان,سیویلیکا,ISI
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بررسی رابطه بین بهره وری نیروی انسانی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعدادصفحات:8) قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چکیده:


بهره وری یکی ازشاخصهای مهم در رشد اقتصادی هركشوراست. عنصراساسی در ایجاد و بهبود بهره وری نیروی انسانی است؛ نیروی انسانی درمورد بهترین شیوه برای بهبودكیفیت تصمیمم یگیردوهدایتگرهرگونه تلاش برای بهبودبهره وری است،به این دلیل كه نیروی انسانی سازمانها تنها منبعی است كه كمیاب بوده وبه راحتی نمیتواندتوسط رقباكپی برداری شود،درنتیجه موجب ایجادمزیت رقابتی پایداربرای سازمان میشود ازطرف دیگریکی ازاهداف مدیریت درعصر حاضر ایجاد ارزش بیشتربرای سهامدارن است. درواقع مدیران سازمانهاتمام تلاش خودرابه كارمیگیرندتا ارزش شركت رابهینه كنند .پس درزمینه هایی سرمایهگذاری میکنندكه مطمئن هستندبرای آنها ایجاد ارزش می كند .دراین زمینه بایستی مدیریت راقانع كردكه بهره وری نیروی انسانی سهم به سزایی درایجادارزش برای سازمانها ایفا می كند، زیرابرنامه های توانمندسازی نیروی انسانی تأثیرمستقیم بربهره وری دارد؛ اغلب صاحبنظران معتقدند ایجاد بهره وری بالاترین موضوعی انسان محوراست، یعنی وابسته به نیروی انسانی سازمانهاست. بر این مبنا هدف اصلی این پژوهش بازآزمونی رابطه بین بهره وری نیروی انسانی با ارزش شركتها در بازار نو ظهور ایران می باشد.برای این منظور داده ها ی 1313 ( با استفاده از روش تحلیل - نمونه ای مشتمل بر 101 شركت در فاصله زمانی 5 ساله ) 1331 مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. یافته ها بیانگر وجود رابطه مثبت )Panel Data( تركیبی داده ها معنادار بین بهره وری نیروی انسانی با ارزش شركت در سطح اطمینان 15 درصد بوده است.

مطالب دیگر:
🔗بررسی فلسفه ایده آلیسم و مبانی و بینان گذاران آن و بررسی جایگاه و نظریات آن در امور دیگر مذهبی🔗بررسی دستگیره در و قطعات و مونتاژ آن🔗بررسی انواع مصالح ساختمان سازی و کاربرد انها مانند فولاد و سیمان و میلگرد و ...🔗بررسی صلح و آثار و احکام آن و بررسی صلح با اسرائيل از ديدگاه فقهى و مؤلفه هاى صلح جویانه در اس🔗بررسی سیستم انتقال قدرت و بررسی محدود‌یت در سیستم های انتقال قدرت و راهکار های رفع آن🔗بررسی سیستم انبارداري و تشکیلات و مزایا و معایب و اصول آن🔗بررسی بیماری صرع و درمان و پیشگیری آن🔗بررسی صنايع و سیاستهای فرهنگي فرانسه و بررسی اصول و اهداف آن🔗بررسی مفهوم توسعه و توسعه پایدار و توسعه فرهنگی و بررسی اصول و ویژگیهای آنها🔗بررسی سيستم هاي هيدروليك و پنوماتيك و مزیت و کاربرد آنها🔗بررسی حسابداري مالياتي و حسابرسي عملكرد مدیریت مالیاتی🔗بررسی محمود فرشچیان و زندگی و آثار او همراه با مصاحبه ای با ایشان🔗بررسی شركت سيمان آبيك و تشکیلات و اهداف و محصولات آن🔗بررسی شرکت واگن سازی ابهر و فعالیتها و تشکیلات و اهداف آن🔗بررسی پستهای فشار قوی و اجزا و انواع آن🔗بررسی طراحي فضاي سبز پاركها در جهان و اجزای آن🔗بررسی کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری و شاخصها و ارتقای آن🔗بررسی انواع و سنگها و ویژگیهای آنها و مروری بر تشکیل سنگها🔗توجیه پاسخگو بودن دین اسلام به نیازهای متغیر و امروزی و بررسی انواع نیازها و اجتهاد و دین و ای🔗بررسی تحکیم خانواده و عوامل آن و بررسی عوامل مخدوش کننده رابطه زوجین🔗مروری بر معرفی کارخانه مینو و بررسی سیستم های حسابداری آن🔗بررسی اماکن و محلهای بازی کودکان🔗بررسی احساس تنهایی و انواع و علل و برطرف کردن آن و مروری بر مفاهیم انگیزش و هیجان🔗بررسی علائم ظهور امام زمان (عج)🔗بررسی ثبت احوال و تاریخچه و ساختار و وظایف آن